Hiking Trails – Quartz Trail

Quartz Trail, Scottsdale